MediaWiki

Common.css

/** CSS die hier wordt geplaatst heeft invloed op alle vormgevingen */